GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 11:00-18:00
Czwartek 8:30-17:00
Wtorek, Środa, Piątek 8:30-15:45

Tel. 32 214 00 68, 32 215 59 86
Fax: 32 214 00 68
E-mail:
alina@kaluza-notariusz.pl
tomasz.tulaja@kaluza-notariusz.pl

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie zgodnie z treścią rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, do którego doliczony zostaje podatek VAT wg stawki 23%.
Notariusz jako płatnik pobiera podatki:
1. podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody,

2. podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Jeżeli w akcie notarialnym znajduje się wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawców i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

 

Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia opłaty sądowej lub podatku.

Pobrane opłaty sądowe i podatki notariusz przekazuje właściwemu Sądowi lub Urzędowi Skarbowemu.

  1. Link do strony z treścią rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  2. Link do strony z treścią ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  3. Link do strony z treścią ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.